מרא דעלמא: געענדיגט מיט אפכאפן קאר פלעיטס?

3 06 2008

דורךMetroTec

א ספרעי מיטן נאמען "פאטא בלאקער" איז געאייגנט ארויפצוספרעיען אויף די לייסענס פלעיטס פון א קאר, און פארמישן די פלעש פון א קאמערע וועלכע פראבירט עס אפצוכאפן. די שיין פון די ספרעי רעפלעקטירט זיך צוריק אריין אינעם קאמערע, און לאזט עס נישט ליינען די נומערן. אבער אפילו א געניט אויג וועט נישט באמערקן אז עס איז אנגעספרעיט, מען קען געהעריג ליינען ווייטער די נומערן אויפן פלעיט, און עס איז בלויז א חילוק פאר די קאמערע פלעש.

לקרוא את המשך הרשומה «

10 טיפ'ס צו סעיווען קאר געז

25 05 2008

דורך:מארק123

(דער ארטיקל האלט יעצט ביי 813 דיג'ס אויף דיג.קאם)

1. לעש אויס דעם מאטאר אויב דו גייסט נישט זיין אקטיוו פאר מער פון 30 סעקונדען. מיליאנאן גאלאנען געז גייען לאיבוד טעגליך פון נישט זיין אקטיוו.

2. טשארדזש דיין עיר פילטער יעדע 10,000 מייל. גענוי ווי א מאראטן לויפער, דארף דיין קאר שעפן לופט אן קיין אפהאלט.

לקרוא את המשך הרשומה «