מרא דעלמא: געענדיגט מיט אפכאפן קאר פלעיטס?

3 06 2008

דורךMetroTec

א ספרעי מיטן נאמען "פאטא בלאקער" איז געאייגנט ארויפצוספרעיען אויף די לייסענס פלעיטס פון א קאר, און פארמישן די פלעש פון א קאמערע וועלכע פראבירט עס אפצוכאפן. די שיין פון די ספרעי רעפלעקטירט זיך צוריק אריין אינעם קאמערע, און לאזט עס נישט ליינען די נומערן. אבער אפילו א געניט אויג וועט נישט באמערקן אז עס איז אנגעספרעיט, מען קען געהעריג ליינען ווייטער די נומערן אויפן פלעיט, און עס איז בלויז א חילוק פאר די קאמערע פלעש.

לקרוא את המשך הרשומה «