א סוף צו די סאודע קענ'ס פראבלעם

27 05 2008

דורך:מארק123

סאודע קענ'ס זענען זייער א פראקטישע זאך פאר די פירמעס, אבער נישט פאר די קאסטומער.

1. די וועג וויאזוי מען דארף איינקנייטשן די מויל ביים טרינקן פון די שמאלע לאך און זיין פארזיכטיג אז דער אייזן וועלכע שטעקט זיך ארויס זאל נישט שעדיגן די גוף, און די נאז זאל בלייבן גאנץ פונעם עפענער וועלכע בלייבט באהאפטן.

לקרוא את המשך הרשומה «

נייע סעקיורעטי פאטענט: פאלשע TV

27 05 2008

דורך:מארק123

בעפאר די קאנטרי סעזאן איז דאס א דבר בעתו (אדער אפשר נישט משום מראית העין?), פאר די וועלכע ווילן נישט מאיזה סיבה שהוא אפען לאזן די לעקטערס אינעם שטאטישן הויז מיטן ציל צו דערווייטערן גנבים.

א פרישע המצאה קעגן גנבים איז א פראדוקט מיטן נאמען FakeTv "פאלשע טעלעוויזשען".

לקרוא את המשך הרשומה «

קאמפיוטער דעסק אין פולן זין פון ווארט

26 05 2008

פון:MetroTec

ניין, עס איז נאכנישט אויפן מארקעט. עס איז א הערליך דעזיינטע ארטיסטישע אפיס טישל, דער פאבריצירער טענה'ט אז ער האט עס דעזיינט פאר "מעק", אבער מען וועט עס קענען אויסארבעטן פאר פיסי אויך.

דער טישל איז בעצם דער גאנצער קאמפיוטער, מיט אלע קעיבלס אריינגעבויעט, און וועט העלפן האלטן דעם אפיס שפאגל ריין.

לינק

א סטעפ ווייטער ווי א קניפ אין די פיאות

26 05 2008

דורך:מארק123

ש'מער ש'ווייניגער, פון היינט און ווייטער א "טו דו ליסטע" אויף דיין האנט פלאך! ווי דער נאמען פונעם פראדוקט זאגט: TodoTattoo (כתובת קעקע הייסט Tattoo).

לקרוא את המשך הרשומה «