נייע סעקיורעטי פאטענט: פאלשע TV

27 05 2008

דורך:מארק123

בעפאר די קאנטרי סעזאן איז דאס א דבר בעתו (אדער אפשר נישט משום מראית העין?), פאר די וועלכע ווילן נישט מאיזה סיבה שהוא אפען לאזן די לעקטערס אינעם שטאטישן הויז מיטן ציל צו דערווייטערן גנבים.

א פרישע המצאה קעגן גנבים איז א פראדוקט מיטן נאמען FakeTv "פאלשע טעלעוויזשען".

לקרוא את המשך הרשומה «