מייקראסאפט רעדט איבער ווינדאוס 7 מאלטי טאטש

28 05 2008

דורך:MetroTec

ביים וואל סטריט דזשורנאל קאנפערענץ האט סטיוו באלמר מגלה געווען דעם גרויסן געהיימעניס אז ווינדאוס 7 -וועלכע ערשפרעכט ארויסצוקומען סוף 2009 – וועט אויסגעשטעלט ווערן פאר מאלטי טאטש Multi-Touch סקרין, אנשטאט א מויז, און ענדליך צום אייפאון.

סטיוו האט אכטונג געגעבן אויף מייקראסאפט'ס כבוד זאגנדיג אז דער פרט איז בלויז א קלייניגקייט קעגן אלע פרישע אפציעס וועלכע וועלן צוקומען אין ווינדאוס 7.

לקרוא את המשך הרשומה «

וויאזוי זעט אויס Windows 7? – בילדער

27 05 2008

דורך:MetroTec

דער קומענדיגער ווערסיע פון ווינדאוס איז איינגעהילט אין א מיסטעריע, עס איז הכל מודים אז מייקראסאפט דארף ווי שנעלער פטור ווערן פון וויסטע, אבער זייער זעלבסטמארד סטראטעגיע פון אוועקנעמען די XP אפערעיטינג סיסטעם, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, און נאכדעם שרייען אין די גאסן אז "מיליאנען מענטשן איבער די וועלט נוצן שוין וויסטע", באאומרואיגט זייער שטארק די פיסי באניצער, אז מיט די נייע ווינדאוס 7 וועלן זיי אריינגיין מיט די נאז אין די וואנט. לקרוא את המשך הרשומה «

מייקראסאפט און די אונגארישע אייער ווארפערס

23 05 2008

דורך: MetroTec

סטיוו באלמער, דער טשיף עקזעקיוטיוו אפיציער פון מייקראסאפט, האט זיך די וואך געפונען אין צוויי פלעצער, אין מדינת ישראל, און אין אונגארן.

אין אונגארן האט ער זיך אביסל באקענט מיט די אונגארישע קענטעניסן פון ווארפן אייער. אינמיטן א דרשה אינעם בודאפעסט יוניווערסיטעט, האט ער געכאפט איינס און אזאלעכס פון א אויפגערעגטער מאן וועלכע איז געווען מלא טענות היתכן ער צוברעכט דער אונגארישער עקאנאמיע.

מיר ברענגען דא צוויי ווידיאוס פון צוויי פרעספעקטיוון פונעם סצענע.

לקרוא את המשך הרשומה «