לאזט דעם ראבאט טאנצן בן בג-בג

22 05 2008

דורך: NYjew

מען האט שוין גערעדט דערפון חדשים, אבער יעצט איז עס ארויסגעקומען.

דער "ראלי" פון די פירמע סאוני קען זינגן ניגונים און טאנצן אויפן ביעט!

עס איז א זיסער שמיטשיקל וועלכער איר קענט לייגן אויף אייער אפיס טישל, ער וועט טאנצן פאר אייך ווען איר פאלט אריין אין א נ-נח גיסטע, ער וועט שיינען, קלאטשן, און וואס נישט, אלעס אויפן טאן פונעם ניגון וועלכע עס שפילט.

עס איז א ארגינעלע MP3 פלעיער, וועלכע…

לקרוא את המשך הרשומה «