סטיוו דזשאבס שלאפט נישט: טעלעפאן אן קיין רעטשארדזשער

2 06 2008

דורך:מארק123

מעק רומערס דעקט אויף געוואלדיגע נייעס, אז עפל האט אריינגעגעבן א פאטענט אפליקאציע פאר טעלעפאנען וועלכע וועלן ארבעטן מיט סאלער און זון שטראלן, און וועלן נישט דארפן קיין רעטשארדזשער.

דאס זעלבסט איז נישט עפל'ס פאטענט, דער פאטענט גייט אבער ווייטער.

לקרוא את המשך הרשומה «

עפל סטאר 5th Ave פארמאכט נעכטן אויף צייטווייליג

30 05 2008

דורך:MetroTec

עס איז די דריטע מאל אין די היסטאריע וואס דער געשעפט טירן ווערן פארמאכט. פאר ווער עס ווייסט נישט, דער געשעפט איז אפען 24/7 אן קיין הפסק. ווען דו דארפסט אמאל א "עפל דזשוס" דרייע באנאכט, לויף אהין.

לקרוא את המשך הרשומה «

אייפאון באניצער, טייט סיט בעלטס…

29 05 2008

דורך:MetroTec

ארויסגערינענע בילדער פונעם 3G אייפאון

לינק

פנו מקום: לעפערד 10.5.3 אינדרויסן

28 05 2008

דורך:MetroTec

שישו ושמחו בשמחת רבינו.

ליינט מער איבערן יעצטיגן אפדעיט.

קאמפיוטער דעסק אין פולן זין פון ווארט

26 05 2008

פון:MetroTec

ניין, עס איז נאכנישט אויפן מארקעט. עס איז א הערליך דעזיינטע ארטיסטישע אפיס טישל, דער פאבריצירער טענה'ט אז ער האט עס דעזיינט פאר "מעק", אבער מען וועט עס קענען אויסארבעטן פאר פיסי אויך.

דער טישל איז בעצם דער גאנצער קאמפיוטער, מיט אלע קעיבלס אריינגעבויעט, און וועט העלפן האלטן דעם אפיס שפאגל ריין.

לינק

100 דאלערדיגע סטענד פאר אן אייפאון

26 05 2008

דורך:MetroTec

אלץ א מעק יוזער מוז איך מודה זיין אז דער אייפאון סטראטעגיע איז מיר לכתחלה נישט געפאלן, איבערהויפט ווען דער געערטער סטיוו דזשאבס האט אזוי ביליג אראפגעלאזט דעם פרייז פונעם אייפאון אויף מער ווי העלפט, א טאקטיק וועלכע פאסט פאר זיין קאמפעטישן ביל געיטס. במקום עשירות אין עניות. בקיצור, איך בין געווען אנטוישט, מילד גערעדט.

זעט אויס אז נאך מענטשן האבן דאס נישט אויסגעהאלטן…

לקרוא את המשך הרשומה «

מייקראסאפט און די אונגארישע אייער ווארפערס

23 05 2008

דורך: MetroTec

סטיוו באלמער, דער טשיף עקזעקיוטיוו אפיציער פון מייקראסאפט, האט זיך די וואך געפונען אין צוויי פלעצער, אין מדינת ישראל, און אין אונגארן.

אין אונגארן האט ער זיך אביסל באקענט מיט די אונגארישע קענטעניסן פון ווארפן אייער. אינמיטן א דרשה אינעם בודאפעסט יוניווערסיטעט, האט ער געכאפט איינס און אזאלעכס פון א אויפגערעגטער מאן וועלכע איז געווען מלא טענות היתכן ער צוברעכט דער אונגארישער עקאנאמיע.

מיר ברענגען דא צוויי ווידיאוס פון צוויי פרעספעקטיוון פונעם סצענע.

לקרוא את המשך הרשומה «