מרא דעלמא: געענדיגט מיט אפכאפן קאר פלעיטס?

3 06 2008

דורךMetroTec

א ספרעי מיטן נאמען "פאטא בלאקער" איז געאייגנט ארויפצוספרעיען אויף די לייסענס פלעיטס פון א קאר, און פארמישן די פלעש פון א קאמערע וועלכע פראבירט עס אפצוכאפן. די שיין פון די ספרעי רעפלעקטירט זיך צוריק אריין אינעם קאמערע, און לאזט עס נישט ליינען די נומערן. אבער אפילו א געניט אויג וועט נישט באמערקן אז עס איז אנגעספרעיט, מען קען געהעריג ליינען ווייטער די נומערן אויפן פלעיט, און עס איז בלויז א חילוק פאר די קאמערע פלעש.

לקרוא את המשך הרשומה «

8 טיפ'ס ווען דו גייסט אין גראסערי

23 05 2008

דורך:מארק123

א ליסטע וועלכע האט באקומען א הויכע רעיטינג אין דיג.קאם, געטוישט איינצלהייטן.

1. מאך א ליסטע

בעפאר דו הייבסט אן צו איינקויפן שרייב אראפ וואס דו דארפסט — צו רעדוצירן די אויסזיכטן אז דו זאלסט קויפן וואס דו דארפט נישט.

2. באגרעניץ דיינע טריפס

מאך דיין ליסטע לאנג אז דו זאלסט נישט דארפן צופיל פארן צום געשעפט, בלויז איין צוויי מאל א וואך.

3. נישט איינקויפן אויף א ליידע מאגן!

ווען דו ביסט הונגעריג, וועסטו קויפן טייערערע פעטע און מער רייכערע עסן.

לקרוא את המשך הרשומה «