קיין לאנדאן דורכ'ן ברוקלין ברידזש

25 05 2008

דורך:MetroTec

א פרישע טערמין וועלכע וועט ווארשיינליך אסאך גענוצט ווערן אינעם טעכנאלאגישן וועלט, האט זיך געגרינדעט נארוואס אין אונזער שכינות, ביים ברוקלין ברידזש. חז'ר דיך גוט איין די ווארט: "טעלעקטראסקאפ", און עס פארמאגט שוין אפילו אן ארטיקל אינעם ענגליש וויקיפעדיע: Telectroscope

עס רעדט זיך פון א מאשין וועלכע איז אויפגעשטעלט געווארן ביים ברוקלין ברידזש -צום 125'סטן יארטאג פייערונג- וועלכע ערלויבט צו קענען קוקן אינטערנעטיש צו א צווייטע אזא מאשין וועלכע איז אויפגעשטעלט געווארן אין לאנדאן, מען קען זען ביידע זייטן פונעם אקעאן, ווען דארט איז טונקל און דא ליכטיג, און מענטשן טרעפן זיך און באגריסן  זיך לעבעדיג.

לקרוא את המשך הרשומה «