אמעריקאנע טייערסטע הייזער

26 05 2008

דורך:מארק123

א ליסטע פון די אמעריקאנער טייערסטע הייזער. באגלייט מיט בילדער.

לינק

100 דאלערדיגע סטענד פאר אן אייפאון

26 05 2008

דורך:MetroTec

אלץ א מעק יוזער מוז איך מודה זיין אז דער אייפאון סטראטעגיע איז מיר לכתחלה נישט געפאלן, איבערהויפט ווען דער געערטער סטיוו דזשאבס האט אזוי ביליג אראפגעלאזט דעם פרייז פונעם אייפאון אויף מער ווי העלפט, א טאקטיק וועלכע פאסט פאר זיין קאמפעטישן ביל געיטס. במקום עשירות אין עניות. בקיצור, איך בין געווען אנטוישט, מילד גערעדט.

זעט אויס אז נאך מענטשן האבן דאס נישט אויסגעהאלטן…

לקרוא את המשך הרשומה «