10 טיפ'ס צו סעיווען קאר געז

25 05 2008

דורך:מארק123

(דער ארטיקל האלט יעצט ביי 813 דיג'ס אויף דיג.קאם)

1. לעש אויס דעם מאטאר אויב דו גייסט נישט זיין אקטיוו פאר מער פון 30 סעקונדען. מיליאנאן גאלאנען געז גייען לאיבוד טעגליך פון נישט זיין אקטיוו.

2. טשארדזש דיין עיר פילטער יעדע 10,000 מייל. גענוי ווי א מאראטן לויפער, דארף דיין קאר שעפן לופט אן קיין אפהאלט.

לקרוא את המשך הרשומה «