טאררענט'ס ווי קיינמאל בעפאר

25 05 2008

דורך:מארק123

וואס 'טאררענט'ס' מיינט איז מעגליך איבעריג צו באשרייבן, אין קורצן, א טאררענט איז א וועג צו מיטטיילן קמאפיוטער פיילס, מערסטנגס אומלעגאלע, מיט אנדערע. די טעכנעלאגיע פון א טאררענט ארבעט אז מען מוז האבן א פראגרעם וועלכע קען איבערטייטשן דעם טאררענט און ווייסט וויאזוי צו דאונלאודען דעם פייל וועלכע דער טאררענט שטעלט מיט זיך פאר, און שלעפן צו זיך די פייל פון דער מזכה את הרבים וועלכע האט דעם פייל אויף זיין קאמפיוטער. פארשטייט זיך אז דער טאררענט זעלבסט דארף מען דאונלאודען פונעם אינטערנעט, און הערשט דערנאך געבט מען איבער פארן פראגרעם (קליענט) דעם קאנטראל דערויף.

לקרוא את המשך הרשומה «