מער ווי איין ג'ימעיל אקאונט?

27 05 2008

דורך:MetroTec

א חבר קומט מיר דערציילן נעכטן מיט איין שמחה אז ענדליך וועט ער שוין קענען מענעדזשען זיינע פילע גימעיל אקאונטס, טרעפנדיג א נייע פייערפאקס עד-אן, ספעציעל געאייגנט צו קענען זען אלע אקאונטס אויפאמאל.

אסאך ווייסן נישט דערפון, אבער גוגל אליינס שטעלט צו אזא מעגליכקייט, מיט גאר אסאך געשמאקע אפציעס, און עס וועט נישט אנרירן דעם סטאטוס פון דיינע ביז יעצטיגע אקאונטס, דו וועסט ווייטער באקומען דארט געהעריג אימעיל. אבער גוגל שטעלט עס נאר ביז פינף אקאונטס. אט איז א איינפאכע טוטאריעל.

לקרוא את המשך הרשומה «

גוגל סייטס איז אפען פארן פאבליקום

22 05 2008

דורך: MetroTec

גוגל ערלויבט צו קריאטירן אייגענע וועבסייטס! עס איז געאייגנט צו סיי וועלכע באנוץ פון ארויסגעבן אינפארמאציע פאר די וועלט.

די חסרונות זענען אז ווען עס קומט צו פארקויפן זאכן וכדומה, איז דא בעסערע טולס ווי דעם. ווי אויך באקומסטו נישט קיין אייגענע דאמעין נעים. עס וועט אויסקוקן אזוי:
http: //sites.google. com/site/sitename

און וויפיל סטארעדזש באקומט מען? 100 מעגא בייטס.

די מעלה דערפון איז…

לקרוא את המשך הרשומה «