ניו יארק סטעיט געאגראפישע אפטיילונגען

30 05 2008

דורך:איינשטיין

דער ארטיקל איז אן (אייגענער) איבערזעצונג פונעם ענגלישן וויקפעדיע, און מעגליך אקטועל בעפאר דעם קאנטרי טרעוולינג סעזאן.

לקרוא את המשך הרשומה «